ฝนหลวงฯ เหนือ-ใต้ สำรวจความต้องการน้ำในพื้นที่ต่อเนื่อง ขณะที่ภาคกลางเร่งทำฝนช่วยเหลือพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังคงติดตามข้อมูลและสำรวจพื้นที่การเกษตร พื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำของจังหวัดภูเก็ต และปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ อ่างเก็บน้ำบางวาด อย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินสถานการณ์ความต้องการน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคของพี่น้องประชาชน และการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ ได้แก่ ยางพารา ปาล์ม รวมถึงไม้ผล ทุเรียน เงาะ มังคุด และพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือทันที

ขณะเดียวกัน นายรังสรรค์ บูศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เพาะปลูกไม้ผลบริเวณ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีเกษตรอำเภอเชียงม่วน ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร และอาสาสมัครฝนหลวง ให้ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล และความต้องการน้ำฝนในพื้นที่ โดยพบว่า พื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีการเพาะปลูกไม้ผล ได้แก่ ลำใย มีพื้นที่เพาะปลูกรวมประมาณ 9,000 ไร่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงเริ่มติดผล มีความต้องการฝนในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไป

และมะม่วง มีพื้นที่เพาะปลูกรวมประมาณ 500 ไร่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงเริ่มติดผล มีความต้องการฝนในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปโดยปัจจุบันอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแหน อ่างเก็บน้ำห้วยสระ อ่างเก็บน้ำแม่ยั้วะ และอ่างเก็บน้ำห้วยจอน ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน และแหล่งน้ำในพื้นที่ของเกษตรกร และมีการใช้น้ำจากแม่น้ำยม อย่างไรก็ตาม จากการคาดการณ์สามารถมีน้ำใช้หล่อเลี้ยงพืชได้เพียงช่วงเดือนเมษายน จึงจะขอรับการสนับสนุนฝนหลวงช่วยเหลือตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ จะนำข้อมูลมาวางแผนเร่งช่วยเหลือพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังได้ร่วมกับกองทัพอากาศ และกองทัพบก ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 4 หน่วยปฏิบัติการ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่บางส่วนของ จ.เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครราชสีมา สระบุรี ลพบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ จำนวน 8 แห่ง และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช และจากการติดตามสภาพอากาศเพื่อวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงเช้าวันนี้ พบว่า ผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์ในพื้นที่ภาคกลาง สภาพอากาศเข้าเงื่อนไขปฏิบัติการฝนหลวง โดยหน่วยฯ จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 11.20 น. ในภารกิจที่ 1

ขั้นตอนที่ 3 โดยใช้เครื่องบิน Caravan จำนวน 3 ลำ บรรจุสารฝนหลวงสูตร 1 จำนวน 1,300 กก. และสูตร 4 จำนวน 700 กก. โดยมีพื้นที่เป้าหมาย คือ พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี อย่างไรก็ตาม หน่วยปฎิบัติการฝนหลวงอีก 12 หน่วยฯ ในช่วงเช้านี้ ยังคงมีการติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง หากสภาพอากาศเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง พร้อมจะช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทันที

ทั้งนี้ เกษตรกร และพี่น้องประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการติดต่อของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ทาง เพจ Facebook, Instagram, Twitter, Line Official Account หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่หรือโทรศัพท์ 02-109-5100