ก.วัฒนธรรมขอความร่วมมือกองถ่ายทำภาพยนตร์ ละคร โฆษณาและวีดิทัศน์ ปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่มีข่าวว่ามีบุคลากรในวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์ในประเทศไทยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในช่วงที่ผ่านมานั้น ทางกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ในฐานะผู้รับผิดชอบงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทย และเป็นหน่วยงานร่วมกำหนดเกณฑ์ปฏิบัติและการประเมินความพร้อมของการถ่ายทำละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ โฆษณาและวีดิทัศน์ รู้สึกมีความกังวลในเรื่องนี้และเกรงว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะขยายสู่วงกว้าง จะก่อให้เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินกิจกรรมด้านภาพยนตร์ ละคร ฯ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการทำงานกับกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ทำให้กองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศไม่จ้างงานทีมงานคนไทย ส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ ฯ นักแสดง และทีมงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับเดือดร้อนทางเศรษฐกิจขึ้นมาอีกครั้ง เนื่องจากงานหยุดชะงักและขาดรายได้

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า วธ.ขอความร่วมมือผู้บริหาร ผู้จัดละคร ทีมงานกองถ่ายทำละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ โฆษณาและวีดิทัศน์ และผู้จัดงานกิจกรรมบันเทิงต่างๆ ซึ่งภายในกองถ่ายทำภาพยนตร์ ละคร ฯ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็น วธ.อาจจะเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มาประชุมหารือเพื่อชี้แจงและทบทวนแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น