การพบปะสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ เป็นกิจกรรมที่สังคมไทยนิยมจัดกันไม่ว่าในหมู่พนักงาน เพื่อน ๆ หรือชุมนุมเพื่อนเก่า ซึ่งนอกจากจะมีข้าวปลาอาหารแล้วยังอาจจะมีเครื่องดื่มแอลกฮอล์ หรือเพื่อเพิ่มเติมสีสันให้งานนั้นดูครึกครื้นจำต้องมีเสียงเพลงบรรเลงเพื่อความบันเทิงจนทำให้ส่งเสียงดังก่อความน่ารำคาญไปข้างบ้านได้แต่ใครจะเชื่อว่าพฤติกรรมเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องผิดกฏหมาย

วันนี้ทีมไขประเด็นได้นำข้อมูลข้อเท็จจริงของประเด็นดังกล่าวมาเพื่อให้ทุกคนได้ทราบความจริงกันว่าเป็นอย่างไรโดยเฟซบุ๊กสายตรงกฎหมาย โดย นายรัชพล ศิริสาคร ทนายคนดัง ได้ออกมาโพสต์ความรู้ใหม่ที่น่าสนใจให้กับพวกบรรดาขาดื่มที่ชอบตั้งวงก๊กเหล้าภายในบ้านพักของตัวเองประเภทไม่เมาไม่เลิกทำให้ข้างบ้านเดือดร้อนรำคาญโดยการกระทำดังกล่าวมีความผิดทางกฏหมายในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 มีหลักว่า ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท
มาตรา 370 ผู้ใดส่งเสียง ทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึง โดยไม่มีเหตุอันสมควร จนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 พันบาท คือถ้าทำให้คนอื่นเดือดร้อนรำคาญ หรือทำเสียงดังโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ก็เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายดังกล่าว มีโทษสูงสุดปรับ 5 พันบาท กรณีนี้เป็นคดีอาญา แจ้ง ตำรวจ ดำเนินคดีได้เลย ส่วนในทางปฏิบัติ ก็ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงครับ”

เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พึงระวังสังสรรค์กันอย่างพอประมาณเพราะนอกจากจะเป็นเรื่องที่ผิดกฏหมายแล้วที่สำคัญยังก่อความรำคาญให้เพื่อนบ้านและสิ่งที่ตามมาก็อาจจะเป็นเรื่องเกิดการทะเลาะเบาะแว้งจนเลยเถิดถึงขั้นลงไม้ลงมือกันก็เป็นได้