“พระอาจารย์วราห์” วัดโพธิทอง บางมด บอกบุญกฐินสามัคคีสร้างศาลา 88 พรรษามหาราชา ศาลมหาเทพ 8 โดม และซ่อมแซมหอฉันท์ พร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมเป็นทุน การศึกษาช่วยเด็กยากไร้ 11 เผ่า สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 20 มูลนิ ธิที่ทางวัดรับอุปการะ กว่า 3, 000 คนด้วย

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มศิษย์ยานุศิษย์ของพระอาจาร ย์วราห์ ปุญญวโร เจ้าอาวาสวัดโพธิทอง บางมด กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า พระอาจารย์วราห์ ขอแจ้งข่าวบอกบุญต่อพุทธศาสนิกชน ลูกศิษย์และประชาชนทั่วไป เนื่องในโอกาสที่วัดโพธิทอง จะจัดให้มี“งานบุญกฐินสามัคคีมหากุศล”ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 8 ต.ค.60 เพื่อนำรายได้จากการทอดกฐินถวายวัดไปสมทบทุนสร้างศาลา 88 พรรษามหาราชา สร้างศาลาการเปรียญทรงไทย ศาลมหาเทพ 8 โดม ซ่อมแซมหอฉันท์ที่อยู่ระหว่างชำรุดทรุดโทรม ตลอดจนเป็นทุนการศึกษาช่วยเด็กยากไร้ 11 เผ่า สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 20 มูลนิธิ ซึ่งทางวัดรับอุปการะมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกว่า 3,000 คน

สำหรับกำหนดการงานบุญกฐินสามัคคีปีนี้ ในวันที่ 8 ต.ค.60 จะเริ่มตั้งองค์กฐิน ณ วัดโพธิทอง ศาลา 3 ตั้งแต่เวลา 09.09 น. จากนั้นเวลา 10.09 น. หมู่สงฆ์ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน เวลา 10.39 น. ญาติโยมร่วมกันถวายองค์กฐิน เวลา 11.00 น. ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เมื่อหมู่สงฆ์ร่วมอนุโมทนาเป็นการเสร็จพิธี ก่อนเชิญผู้ร่วมงานบุญกฐินสามัคคีครั้งนี้รับประทานอาหารร่วมกั น หากท่านใดมีจิตศรัทธาอาสารับเป็นเจ้าภาพกองกฐินให้ติดต่อได้ที่วัดโพธิทอง บางมด โทร.02-4281133 โดยทางวัดมีเหรียญกฐินที่ระลึกมอบให้ผู้มีจิตศรัทธาไว้บูชา ตั้งแต่ เหรียญเงิน และเหรียญกะไหล่ทอง ด้วย