ที่ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เชิญผู้ปกครองของนักเรียน ที่มีเรื่องทะเลาะวิวาท เพื่อร่วมกันหามาตรการช่วยกันในการป้องกันและดูแลนักเรียนภายในโรงเรียน ได้ดำเนินการแก้ไข และให้มีความปลอดภัย

ด้านนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า “วันนี้ ได้ฝากโรงเรียน ให้สร้างความเชื่อมั่น เรียกความศรัทธา ขวัญกำลังใจ กลับมาให้เร็วที่สุด ว่าโรงเรียนยังเป็นโรงเรียนที่มีความปลอดภัย เราห่วงใย เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น เขตพื้นที่มีมาตรการที่ดำเนินโครงการความปลอดภัยโดยเฉพาะ “เซฟตี้สคูล” ในโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามจะเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังเนื่องจากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษานั้นเป็นวัยรุ่น ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันแก้ไขในการที่จะทำให้นักเรียนทุกคนในทุกโรงเรียนได้รับการดูแลทำให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด สำหรับผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องนั้นจะเน้นย้ำให้ช่วยดูแลบุตรหลานของตนเองให้อยู่ในภาวะปกติ ให้ตั้งใจเรียนไม่มีพฤติกรรมไปในแนวทางก่อเหตุทะเลาะวิวาท ซึ่งในวันนี้คณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของน้องปลื้ม ผู้บาดเจ็บ”

ภายหลังการประชุม คณะ สพฐ. นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำกระเช้าแจกันดอกไม้จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมอาการและให้กำลังใจแก่ผู้ปกครองของน้องปลิ้ม ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วย