ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ขอรายงานสถานการณ์การติดเชื้อ covid-19 ของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังล่าสุด ตรวจพบผู้ต้องขังร่วมกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันติดเชื้อโควิค จำนวน 4 ราย เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ได้รับรายงาน จากทาง เรือนจํากลางสุราษฎร์ธานี ว่า ผลการตรวจ ผตข.รจจ.นราธิวาส ที่ไปร่วมกิจกรรมทูบี ทั้งสี่คนเบื้องต้นผลเป็นบวก(ติดโควิด) จนท.สี่คนผลเป็นลบ จึงได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การปฏิบัติเมื่อผู้ต้องขังดังกล่าวกลับมาที่เรือนจำแล้วจะรายงานให้สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสทราบเพื่อดำเนินการรักษาอาการ ตามความเห็นแพทย์ต่อไป ทั้งนี้ หากไม่ต้องส่งตัวไปนอนที่โรงพยาบาล จะให้กับตัวที่ห้องแยกโรคแดน 6 (แรกรับ) ในส่วนของเจ้าหน้าที่ แม้จะตรวจไม่พบในเบื้องต้น แต่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดมีความเสี่ยงสูง เมื่อกลับมาถึงเรือนจำ จะให้กักตัวที่บ้านพักเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการที่กรมราชทัณฑ์และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 14 ราย ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค covid-19 โดยเคร่งครัด กล่าวคือ ขณะอยู่บ้านพักให้แยกห้องนอนกับบุคคลในบ้านให้เว้นระยะห่าง 1.5 ถึง 2 เมตร ไม่รับประทานอาหารร่วม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะพบปะผู้คนทั้งในบ้านและนอกบ้าน เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าตรวจหาเชื้อโดยวิธีการสอบถามจากผู้ต้องขังจำนวน 119 คน และเจ้าหน้าที่เรือนจำจำนวน 65 คน รวมเป็นจำนวน 184 คน จะทราบผลตรวจในวันพรุ่งนี้ ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและ เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมโรคที่ 12 สงขลา จะเข้าตรวจผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยงเพิ่มอีกทั้งแดน 5 (แดนที่พบผู้ต้องขังป่วย) และแดน 6 การประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ตามข้อ 4 เมื่อช่วงเย็น ได้กำหนดให้ทางเรือนจำจัดเตรียม สถานที่เป็นโรงพยาบาลสนาม จำนวน 1 แห่ง ซึ่งเรือนจำได้กำหนดให้แดน 2 (สถานพยาบาล) เป็นโรงพยาบาลสนาม กรณีมีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดจำนวนมาก ซึ่งแดน 2(พยาบาล) สามารถรองรับผู้ต้องขังได้ประมาณ 200 คน กรณีมีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดเกิน 200 คน ที่เเดน 2 (สถานพยาบาล) จะรองรับได้ เรือนจำได้กำหนดใช้แดน 6 (แรกรับ) เป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งจะรองรับผู้ต้องขังป่วยทั้งหมดได้ประมาณ 691 คนราย เป็นเจ้าหน้าที่และนักโทษ เร่งติดตาม และ ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และเปิดโรงพยาบาลสนามในเรือนจำ เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมด วันนี้ (4 เม.ย.64) นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงนามในวิทยุสื่อสารด่วนที่สุดถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 3 เมษายน2564 ที่ผ่านมา ว่า จังหวัดนราธิวาส ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์โควิด-19 ภายในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส (2 เม.ย.64 เวลา 20.00 น.) จึงได้ ดำเนินการเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งจากการสอบสวนโรค พบว่า เรือนจำจังหวัดนราธิวาส มีผู้ต้องขังรวม 2,334 ราย และเจ้าหน้าที่เรือนจำ 97 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้สัมผัสเชื้อ 791 ราย จึงได้เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อแล้ว 214 ราย พบติดเชื้อ 112 ราย แยกเป็น เจ้าหน้าที่เรือนจำ 23 ราย นักโทษชาย 87 ราย นักโทษหญิง 3 ราย และพยาบาลเรือนจำ 1 ราย ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด โดยติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทุกราย เพื่อตรวจคัดกรองและนำเข้ากระบวนการดูแลตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมีการเปิดโรงพยาบาลสนามในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมด โดยผู้ป่วยรุนแรงจะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ต่อไป