เมื่อวันที่ 2 เม.ย. กองทัพบก โดยกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ของกองพันทหารม้าที่ 2 และกองทหารพลาธิการที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ภายหลังจากการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2564 ณ พื้นที่ฝึกฯ จ.สระแก้ว ในวันที่ 3 เม.ย. 64 เคลื่อนย้ายทางรถยนต์จากพื้นที่ฝึกฯ จ.สระแก้ว-อ.วัฒนานคร-อ.กบินทร์บุรี-ถนนสุวรรณ
ศร-กองพันทหารม้าที่ 2 และกองทหารพลาธิการที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก