บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER เสนอขายหุ้นกู้จำนวน 1,300 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.85 ต่อปี โดยเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองระหว่าง 5 และ 7-8 เม.ย.นี้ รองรับการขยายกำลังการผลิต นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทมีการขยายกำลังการผลิตจากเดิมที่ 290,000 ตัน/ปี เป็น 465,600 ตัน/ปี และในปลายปี 64 จะขยายกำลังการผลิตสินค้ายางแท่ง (STR) ในโรงงานแห่งที่ 2 อีก 50,000 ตันต่อปี ซึ่งจะส่งผลให้กำลังการผลิตรวมของเป็น 515,600 ตัน/ปี ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบและสต๊อคสินค้าคงเหลือของบริษัทสำหรับสินค้าประเภทยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตของบริษัทภายใต้การดำเนินงานในโรงงานแห่งที่ 1 และโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัท คาดว่าจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการดำเนินงานภายในปี 2564 สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 จะเสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 5 และ 7-8 เมษายน 2564 มูลค่าเสนอขายรวมจำนวน 1,300 ล้านบาท มีอายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 ตุลาคม 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.85 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้านนายทะเบียนหุ้นกู้มี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ และบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ในฐานะที่กฎหมายในการออกหุ้นกู้ ด้านอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563