วธ.ร่วมกับโครงการสุขสยาม จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ จีน – ไทย ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน” 2 – 5 เม.ย. นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับโครงการสุขสยาม จัดโครงการ “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ จีน – ไทย ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของพสกนิกรชาวไทยนานัปประการ และพระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศที่โดดเด่นคือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน และปีนี้ครบรอบ 46 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตของสองประเทศ และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายในกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสายสัมพันธ์ไทย-จีน หมื่นลี้แห่งความสุข , จัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน , การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ฉายภาพยนตร์ไทย-จีน ร้านหนังสือวรรณกรรมไทย-จีน ออกร้านจำหน่ายอาหารไทยและจีน ร้านอาหารอร่อย 100 ปี และร้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์งานศิลปะ ได้แก่ การทำพัด การวาดหน้ากากจีน การตัดกระดาษจีน และการทำศิลปะภาพพิมพ์ ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2564 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ