"รมช.ธรรมนัส" ลงพื้นที่อ.เทิง จ.เชียงราย เพื่อรับฟังข้อมูลความเดือดร้อนประชาชน และหาแนวทางรับมือปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า พบประชาชนมีปัญหาเดือนร้อนหนักและต้องได้รับการแก้ไขด่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินทำกิน ทั้งในเขตของ ส.ป.ก. และพื้นที่ป่าโซน รวมถึงปัญหาที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภค ซึ่งได้เร่งรัดให้ช่วยเหลือเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่กลับจะมาถึงในฤดูร้อนนี้

ทั้งนี้ ยืนยันว่า ตนเองจะลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องในจังหวัดเชียงราย ให้ครบตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน