โรงเรียนเอกอโยธยา เพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาลงนาม MOU กับ เอ็มม่าอลิส เปิดหลักสูตรห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI อาชีพสู่โลกอนาคต

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงเรียนเอกอโยธยา หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ดร.สาธินี ผ่องอักษร ผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการโรงเรียนเอกอโยธยา นายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ ประธาน กก.ผจก.หจก. เอ็มม่า อสิส ผู้ออกแบบหลักสูตรนวัตกรรม ปัญญาประดิษฐ์ ลงนามเซ็นสัญญา ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI โดยมีนายธนภัทร ผ่องอักษร ผู้จัดการ โรงเรียนเอกอโยธยา นายทรงชัย ลิมปพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาโรงเรียนเอกอโยธยา นายปัณณธร รัตน์ภูริเดช ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการ ปปช. พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกอโยธยา และ หจก. เอ็มม่า อสิส ร่วมเป็นสักขีพยาน

ดร.สาธินี ผ่องอักษร ผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการโรงเรียนเอกอโยธยา เปิดเผยว่า โรงเรียนเอกอโยธยา มีการพัฒนาด้านวิชาการและด้านบุคลากรร่วมกับโรงเรียนในเครืออีก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนไทยประสิทธิศาสตร์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยม มุ่งเน้นผลิตนักเรียนให้มีความรู้ มีทักษะในทุกกลุ่มประสบการณ์ เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูก ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ความเป็นสากลได้ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ขึ้นไป โดยร่วมมือกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษฟันแลงเควจ (FUN LANGUAGE) มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านการประกอบอาชีพและการกีฬา มีลักษณะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้บำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม

โรงเรียนเอกอโยธยา มีการพัฒนาด้านการศึกษาให้ทันยุคทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยจะพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้รูปแบบการศึกษาให้ทันกับวิวัฒนาการที่ทันสมัยของโลกที่มีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และ สนใจในรูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI โดยได้มองๆไว้หลายที่ แต่ก็มาจบที่ หจก.เอ็มม่าอลิส ซึ่งมีนายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ เป็นประธาน กก.ผจก. เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอนที่น่าเชื่อมั่นเชื่อถือ และ มีคุณภาพ ในหลักสูตรนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI วันนี้จึงตัดสินใจลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และสัญญาการว่าจ้างโครงการห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI ระหว่างโรงเรียนเอกอโยธยา กับ หจก.เอ็มม่าอลิส เพื่อการพัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียนของโรงเรียนเอกอโยธยา สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอันดับ 1 ของจังหวัด

นายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ ประธานกรรมการผู้จัดการ หจก.เอ็มมาอลิส กล่าวว่า ในนาม หจก.เอ็มมาอลิส รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ทางโรงเรียนเอกอโยธยา ได้ให้โอกาสได้มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการสร้างหลักสูตรโครงการห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI และ พร้อมร่วมมือเพื่อพัฒนานักเรียนของเราทั้งด้านวิชาการ และทักษะที่สำคัญอื่นๆสืบต่อไป