วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) และบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (true) จัดโครงการห้างททท. (Tourism Department Store) โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาขยายช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ และสร้างโอกาสในการขายสินค้าการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อเป็นส่วนช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ทาง ททท.ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีออนไลน์มาใช้ในการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไทย และช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกภาคส่วน ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และรูปแบบการท่องเที่ยวที่ปรับไปสู่วิถีปกติใหม่ (นิวนอร์มอล) ดังนั้นจึงได้เกิดการร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาแพลตฟอร์ม Online Marketplace ภายใต้ชื่อ ห้าง ททท. หรือ Tourism Department Store ทาง www.tourismthailand.org/tourismdepartmentstore ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ สทท. ได้คัดสรรพิเศษการันตีความคุ้มค่าและปลอดภัยด้านสุขอนามัย มาให้นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจสินค้าการท่องเที่ยวที่หลากหลายได้เลือกซื้อได้ ซึ่งมีโปรเด็ดพิเศษที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนไปตามรูปแบบส่งเสริมการตลาดในแต่ละเดือน

โดย นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าและบริการในภาคการท่องเที่ยว ผ่านการซื้อขายจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยตรง ซึ่งมีข้อได้เปรียบตรงที่ไม่มีต้นทุนในการขายสินค้า ทำให้สามารถขายได้ในราคาที่ดีกว่าตามท้องตลาดทั่วไป โดยการร่วมมือนี้ถือเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การท่องเที่ยวสามารถฟื้นกลับมาได้อย่างเข้มแข็ง และช่วยฟื้นแศรษฐกิจในประเทศต่อไปได้

นอกจากนี้ ททท. ยังได้จับมือร่วมกับภาคเอกชน อาทิ KTC และ true ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันสร้างช่องทางการตลาดและขยายการรับรู้สินค้าการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ การกระตุ้นการใช้จ่าย และสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยก่อนขยายผลไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เมื่อสถานการณ์ท่องเที่ยวเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ โดยใช้จ่ายผ่านแคมเปญ ช้อปคุ้มทุกเรื่องเที่ยวบนเว็บไซต์ห้าง ททท. กับบัตรเครดิต KTC แลกรับเครดิต เงินคืนสูงสุด 15% (ไม่จำกัดยอดขั้นต่ำและยอดเครดิตเงินคืนสูงสุด) การจัด Mobile Booth และ Live Steaming ผ่าน Facebook