"เฉลิมชัย" เดินหน้า "5 ยุทธศาสตร์เกษตร" มอบ "ปริญญ์" ขับเคลื่อน "เกษตรสร้างสรรค์" เพิ่มมูลค่าสร้างแบรนด์สินค้าเกษตร จับมือพาณิชย์และสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เปิดตัวงานคาแรคเตอร์อาร์ต 27-28 มีนาคมนี้

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้เร่งปฏิรูปภาคเกษตรของไทยภายใต้ "5 ยุทธศาสตร์" โดยล่าสุด ได้มอบหมายให้นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ "ตลาดนำการผลิต" ด้วยแนวทางเกษตรสร้างสรรค์แปรรูปเพิ่มมูลค่าสร้างแบรนด์คาแรคเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยระบบทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตร ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงเกษตรเป็นกลไกทำงาน มีนายณภัทร พรหมพฤกษ์ เป็นประธานคณะทำงานชุดดังกล่าว ซึ่งจะมีการจัดงาน "คาแรคเตอร์อาร์ต" ในช่วงสุดสัปดาห์นี้เป็นครั้งแรกของวงการเกษตรของไทย

ด้านนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงเกษตรได้ผนึกความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติในการสร้างตัวตนของแบรนด์สินค้าให้มีชีวิตชีวาและมีมูลค่าสูงขึ้น ผ่านการจัดงาน "CHANGE 2021: Visual Character Art" สร้างรายได้ สร้างธุรกิจ จากการสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ใหม่ให้โดนใจผู้บริโภค ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 ณ ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4 TCDC กรุงเทพฯ ซึ่งมีนักออกแบบไทยให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

โดยภายในงานจะมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรมเปิดโครงการด้วยแรงบันดาลใจ โดยปริญญ์ พานิชภักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตร และอินทพันธุ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมพบการสัมมนาจากกูรูมากความสามารถด้านลิขสิทธิ์และความคิดสร้างสรรค์ นำโดย ณภัทร พรหมพฤกษ์ ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงเกษตร ปัจฉิมา ธนสันติ อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล อดีตผู้อำนวยการ สสว. ดวงใจ คูห์ศรีวินิจ นายกสมาคม TCAP และพัชรินทร์ พฤกษ์พรรณชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอ็ม เจเนอเรทส์ จำกัด ตัวแทนผู้จัดจำหน่าย Rilakkuma ประเทศไทย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว ถือเป็นมิติใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่นำระบบทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบแบรนด์คาแรคเตอร์มาใช้กับสินค้าเกษตรซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้จนประสบความสำเร็จ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ยุโรป และอเมริกา

ทั้งนี้ "5 ยุทธศาสตร์เกษตร" ประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต 2.ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 3.ยุทธศาสตร์ "3’s" (Safety-Security-Sustainability) เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และเกษตรยั่งยืน 4.ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะโมเดล "เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย" และ 5.ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา