เมื่อวันที่ 12 มี.ค. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่การประกาศจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ “ข้าวพันธุ์ปักดำมือ กข89 อายุ 90 วัน ในราคา 420 บาท” บนสื่อ Social Media นั้น ปัจจุบันพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวที่มีการรับรองพันธุ์ล่าสุด คือพันธุ์ กข87 ยังไม่มีการรับรองพันธุ์ กข89 ดังนั้นข้าวที่ปรากฏบนสื่อดังกล่าว จึงถือว่าไม่ใช่พันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมการข้าว รวมถึงยังไม่ทราบข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ที่แน่ชัด และจากการตรวจสอบข้อมูลกับทางกรมวิชาการเกษตร ผลปรากฏยังไม่พบการขอขึ้นทะเบียนกับทางหน่วยงานดังกล่าว จึงขอวอนให้ผู้ประกอบการบางราย อย่าสร้างความเข้าใจผิดให้กับชาวนา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการตลาดได้ และขอให้พี่น้องชาวนาศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจ

ในปีนี้ กรมการข้าว จะเร่งรัดการขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวใหม่ ซึ่งยังอยู่ในกระบวนการขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 12 สายพันธุ์ เนื่องจากการวิจัยพันธุ์ข้าวถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จึงต้องมุ่งเป้าไปที่การตอบสนองตามความต้องการของตลาด และต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญไม่ควรใช้เวลาเกิน 5 ปี จากที่ผ่านมาต้องใช้เวลาถึง 8 ปี จึงจะสามารถนำออกสู่ตลาดได้ ในส่วนนี้จึงต้องแก้ไขทั้งระบบ งานวิจัยจะต้องเป็นสารตั้งต้นที่จะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดข้าวได้