นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า หลังจากนำโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดโครงการ เพิ่มสิทธิห้องพักอีก 2 ล้านห้องใหม่ และขยายเวลาดำเนินโครงการจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 จากเดิมจะสิ้นสุดในเดือนเมษายนนี้ ล่าสุดที่ประชุม ครม.ยังไม่เห็นชอบ จึงได้ตีกลับมาให้กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขการปฏิบัติเพิ่มเติมให้รัดกุมมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในโครงการเหมือนเช่นที่ผ่านมา โดยจะเป็นการศึกษาหลักดำเนินการของเงื่อนไขใหม่ หลังจากเสร็จแล้วจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกลั่นกรองเงินกู้ฯ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อีกครั้ง ซึ่งถ้าหากผ่านการพิจารณา ก็จะนำเสนอให้ ครม.พิจารณาอีกครั้ง โดยโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 นี้น่าจะออกมาทันภายในเดือนมีนาคมนี้อย่างแน่นอน

สำหรับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพื่อแก้ไขจุดที่ ครม.ต้องการให้รัดกุมขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริตนั้น ทางกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หารือร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อเพิ่มข้อปฏิบัติให้รัดกุมยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันของผู้ที่ใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันที่แท้จริง ขณะที่เงื่อนไขของผู้ประกอบการโรงแรมนั้น จะต้องหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อเพิ่มเงื่อนไขอื่นๆ ต่อไป เบื้องต้นที่ประชุมครม.ต้องการให้ผู้ได้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันทั้ง 6 ล้านคนแรกก่อนมายืนยันใช้สิทธิก่อน ซึ่งตรงนี้ต้องกลับไปดูในระบบอีกครั้ง ถ้าไม่ทันกับเฟส 3 ที่จะเริ่มดำเนินการ คงจะต้องหาทางเพิ่มเติมในขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป