น.ส.มณีรัตน์ กำจรกิจการ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เปิดเผยถึงกรณีมีข่าวว่า นิว 18 ยกผังรายการให้ JKN ของแอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์เข้ามาสวมออกอากาศ 24 ชั่วโมงว่า ตามกฎหมายไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีเงื่อนไขตามกฎหมายให้แบ่งเวลาเช่าออกอากาศได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของสถานี โดยถ้าให้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์กับ JKN ไปดำเนินการเช่าเวลา ไม่เข้าข่ายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยทางสำนักงาน กสทช.ได้ให้เจ้าพนักงานร้องขอข้อมูลไปยัง นิว 18 เพื่อตรวจสอบข่าวที่ออกมา หากให้เช่าเวลาทั้งสถานีจริงจะแจ้งให้แก้ไขปรับปรุงโดยต้องระงับการละเมิดทันที หากไม่มีการปรับปรุงจะดำเนินการตามกฎหมายปกครองตามลำดับชั้นเช่น ถ้าฝ่าฝืนก็เข้าสู่กระบวนการโทษปรับ ไปจนถึงการพิจารณามาตรการสูงขึ้นไปจนถึงการพักใช้ใบอนุญาตซึ่งในส่วนการแก้ไขปรับปรุงส่วนใหญ่จะให้เวลาตั้งแต่ 15-30 วัน แต่ในระหว่างนี้ต้องหยุดการกระทำที่เป็นการละเมิดโดยทันที

ทั้งนี้กฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯฉบับใหม่ เปิดช่องให้มีการโอนสิทธิคลื่นความถี่ได้ แต่ในปัจจุบันไม่สามารถโอนหรือซื้อขายได้ จนกว่าจะมีการออกพระราชกฤษฎีกา ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการรับฟังความเห็นประชาชนตามแผนงานน่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก ไม่เกินไตรมาสสองของปีนี้น่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น หากมีผลบังคับใช้จะทำให้นิติบุคคลที่ได้คลื่นความถี่สามารถโอนคลื่นความถี่นั้นให้นิติบุคคลอื่นได้ โดยไม่ต้องนำกลับมาประมูลใหม่ จากนั้นเมื่อตกลงกันได้ผู้ได้สิทธิในคลื่นความถี่นั้น ต้องมาขออนุญาต กสทช.เป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใหม่