ท่ามกลางกระแสการรับน้องด้วยความรุนแรง และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมว่าการรับน้องใหม่ทำไมต้องใช้ความรุนแรงและมีความไม่เหมาะสม

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 150 คน เข้าค่ายพักแรมในโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน" ระหว่างวันที่ 1-2 กันายน 2560 ณ กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการก้าวไปสู่การเป็นนักการสื่อสารมวลชนที่มีศักยภาพ ตลอดจนพัฒนาการทำงานเป็นทีมให้กับนักศึกษา มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจในการทำงาน มีความรักผูกพันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องและสถาบัน อันเป็นอัตลักษณ์สำคัญที่นักสื่อสารมวลชนทุกคนควรมี ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยทีมครูฝึกจากกองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ทั้งนี้ การเลือกจัดกิจกรรมภายในกองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นั้น เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกระเบียบวินัยที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง รวมถึงเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการฝึกทหารโหด ซึ่งตรงข้ามกับกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้ที่เต็มไปด้วยข้อคิด เสียงหัวเราะและความสนุกสนานตลอด 2 วัน 1 คืน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน