นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ผอ.สพม.สุโขทัย) พร้อมด้วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง นายสิงห์เพชร สุทธิ รอง ผอ.สพม.สุโขทัย นำคณะข้าราชการในสังกัด เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ To Be Number One ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One จังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น กิจกรรมสร้างสุข 4 ฐาน กิจกรรมมินิคอนเสิร์ต เปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น พระราชทานคำปรึกษาให้แก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนอุดมดรุณี โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล และโรงเรียนลิไทพิทยาคม เมื่อเร็วๆ นี้