ระบุ 5 ข้อเรียกร้องของกลุ่มนร.เลวที่สรุปไปแล้ว หลังเปลี่ยนรมว.ศธ. ต้องส่งให้คนใหม่พิจารณา ขณะเครื่องแบบนร.เห็นว่าไม่ต้องแก้ระเบียบใหม่ ขณะเรื่องทรงผมว่าม.ต้นก็ให้ไว้ยาวได้

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดก.ศึกษาธิการเปิดเผยว่า จากที่กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหานักเรียน 5 คณะ ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มนักเรียน ตามนโยบายของนายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.ในขณะนั้น ประกอบด้วย 1.คณะทำงานด้านการละเมิด-ความรุนแรง-ความปลอดภัยในสถานศึกษา 2.คณะทำงานด้านกฎระเบียบที่ล้าหลัง 3.คณะทำงานด้านการแสดงออกทางการเมืองในสถานศึกษา 4.คณะกรรมการพิจารณาเรื่องเครื่องแบบ ทรงผมนักเรียน 5.คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ข้อสรุปไปแล้ว แต่เมื่อนายณัฎฐพลพ้นตำแหน่ง จะได้เตรียมข้อสรุปจากชุดต่างๆ เสนอรมว.ศธ.คนใหม่ได้พิจารณาในเรื่องนี้อีกครั้ง

ขณะที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระบุ พิจารณาแล้วว่า เครื่องแต่งกายนักเรียน เห็นว่า ไม่ต้องแก้ระเบียบใหม่ รวมทั้งทรงผมนักเรียน คณะกรรมการมีข้อเสนอที่จะให้ไว้ผมยาวได้ตั้งแต่เด็กปฐมวัย-มัธยมฯ แต่ สพฐ.เห็นว่าควรให้เด็กไว้ผมยาวได้ ตั้งแต่ ม.ต้น เพราะเด็กระดับนี้มีความรับผิดชอบที่จะดูแลสุขอนามัยสุขภาพผมด้วยตัวเอง โดยจะเสนอรมว.คนใหม่พิจารณาต่อไป