วันที่ 1 มี.ค.64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยระหว่างการแถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดประจำวันว่า ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 นี้ จะมีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยโรงเรียนและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้มานำเสนอมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายแพทย์ทวีศิลป์กล่าวว่า การดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องมาแจ้งให้ประชาชนทุกคนได้ทราบ เพราะว่าคนที่จะมาสอบเป็นนักเรียนประมณ 13,000 คน ใช้อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม จำนวน 6,624 ที่นั่ง และอาคาร ฮอลล์ 5-ฮอลล์ 8 จำนวน 6,624 ที่นั่ง จากเดิมเคยสอบใช้อาคารเดียว ตอนนี้แบ่งเป็น 2 อาคาร เพราะต้องมีการจัดระยะห่างถึงเท่าตัว

ทั้งนี้โดยปกติเด็กสอบประมาณ 13,000 คน พ่อแม่ต้องไปคู่กัน เท่ากับเป็น 3 คน หรือเท่ากับ 3 หมื่นกว่าคนจะต้องไปอยู่ที่นั่น ซึ่งแน่นอนจะต้องมีความแออัด ก็จะต้องบอกกันไว้ก่อนว่าทางทีมของสพฐ. ได้คิดกันอย่างรอบคอบ โดยดำเนินมาตรการดังนี้

1.แยกที่นั่งสอบให้ห่างกันไว้

2.แยกจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงเป็นพื้นที่ควบคุมสูง พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่เข้มงวดทั้งหลาย จะให้มาอยู่ในฮอลล์ที่ 4 โดยเฉพาะ

“ที่ทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องการให้รังเกียจกัน แต่เป็นการให้คนที่มาจากจังหวัดคล้ายกัน ใกล้เคียงกัน อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกัน” นายแพทย์ทวีศิลป์กล่าว และว่า

ส่วนพื้นที่อื่นๆ จังหวัดอื่นๆ หรือ 54 จังหวัดก็จะอยู่ในอาคารฮอลล์ 5-8 :ซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองที่มาจาก 54 จังหวัด หรือพูดง่ายๆอยู่ในจังหวัดกลุ่มสีเขียว จะได้มีความสบายใจ แต่ทุกคนจะต้องดูแลสุขอนามัยส่วนตัว ซึ่งจะต้องมีการคัดกรอง วัดไข้ตั้งแต่แรก

“ถ้าไข้สูงก็แยกออกไปเลย รวมถึงได้ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้มากันน้อยหน่อย มาส่งเสร็จก็กลับเลย” นายแพทย์ทวีศิลป์กล่าวย้ำ

นอกจากนี้ยังกำหนดเวลาสอบใหม่จากเดิมกำหนดสอบตั้งแต่เช้ายันเย็น 08.30-16.00 น. ก็เปลี่ยนมาเป็น 08.30-14.00 น. ให้นักเรียนสอบครั้งเดียวจนเสร็จสิ้น โดยโรงเรียนมีบริการอาหารว่างให้แก่นักเรียนทุกคนที่เข้าสอบในช่วงเวลาพักที่โรงเรียนกำหนด เพื่อลดการสัมผัสและรวมกลุ่มกัน

นายแพทย์ทวีศิลป์กล่าวว่า การดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องมาแจ้งให้ประชาชนทุกคนได้ทราบ เพราะว่าคนที่จะมาสอบเป็นนักเรียนประมณ 13,000 คน ใช้อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม จำนวน 6,624 ที่นั่ง และอาคาร ฮอลล์ 5-ฮอลล์ 8 จำนวน 6,624 ที่นั่ง จากเดิมเคยสอบใช้อาคารเดียว ตอนนี้แบ่งเป็น 2 อาคาร เพราะต้องมีการจัดระยะห่างถึงเท่าตัว

ทั้งนี้โดยปกติเด็กสอบประมาณ 13,000 คน พ่อแม่ต้องไปคู่กัน เท่ากับเป็น 3 คน หรือเท่ากับ 3 หมื่นกว่าคนจะต้องไปอยู่ที่นั่น ซึ่งแน่นอนจะต้องมีความแออัด ก็จะต้องบอกกันไว้ก่อนว่าทางทีมของสพฐ. ได้คิดกันอย่างรอบคอบ โดยดำเนินมาตรการดังนี้

1.แยกที่นั่งสอบให้ห่างกันไว้

2.แยกจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงเป็นพื้นที่ควบคุมสูง พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่เข้มงวดทั้งหลาย จะให้มาอยู่ในฮอลล์ที่ 4 โดยเฉพาะ

“ที่ทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องการให้รังเกียจกัน แต่เป็นการให้คนที่มาจากจังหวัดคล้ายกัน ใกล้เคียงกัน อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกัน” นายแพทย์ทวีศิลป์กล่าว และว่า

ส่วนพื้นที่อื่นๆ จังหวัดอื่นๆ หรือ 54 จังหวัดก็จะอยู่ในอาคารฮอลล์ 5-8 :ซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองที่มาจาก 54 จังหวัด หรือพูดง่ายๆอยู่ในจังหวัดกลุ่มสีเขียว จะได้มีความสบายใจ แต่ทุกคนจะต้องดูแลสุขอนามัยส่วนตัว ซึ่งจะต้องมีการคัดกรอง วัดไข้ตั้งแต่แรก

“ถ้าไข้สูงก็แยกออกไปเลย รวมถึงได้ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้มากันน้อยหน่อย มาส่งเสร็จก็กลับเลย” นายแพทย์ทวีศิลป์กล่าวย้ำ

นอกจากนี้ยังกำหนดเวลาสอบใหม่จากเดิมกำหนดสอบตั้งแต่เช้ายันเย็น 08.30-16.00 น. ก็เปลี่ยนมาเป็น 08.30-14.00 น. ให้นักเรียนสอบครั้งเดียวจนเสร็จสิ้น โดยโรงเรียนมีบริการอาหารว่างให้แก่นักเรียนทุกคนที่เข้าสอบในช่วงเวลาพักที่โรงเรียนกำหนด เพื่อลดการสัมผัสและรวมกลุ่มกัน