นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยว่า ขณะนี้ ททท.ได้จัดทำรายละเอียด โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ที่จะขยายการใช้สิทธิเพิ่มเติม จากเดิมที่จะครบกำหนดการใช้สิทธิถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมถึงโครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า จะสนับสนุนให้ผู้มีอายุ 55 ปี ขึ้นไปออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์นำเที่ยว รัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่ายส่วนต่าง 5,000 บาทต่อ 1 คน จำนวน 1 ล้านคน ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท นำมาจากงบประมาณของโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่ยังเหลืออยู่ คาดว่าจะนำเข้าเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้ในช่วงสัปดาห์นี้

“ในส่วนของข้อเสนอเอกชน ต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องการลดต้นทุน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายคงที่ อาทิ ค่าน้ำ-ค่าไฟ ขณะนี้ได้ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คาดว่าน่าจะมีการออกมาตรการมาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายคงที่ในเร็วๆ นี้ รวมถึงการช่วยจ่ายค่าจ้างแรงงานคนละครึ่ง (โค-เพย์) ไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน ตอนนี้ข้อเสนอทั้งหมดได้ส่งไปยังกระทรวงการคลังแล้ว คาดว่าจะมีความชัดเจนออกมามากขึ้น” นายยุทธศักดิ์กล่าว