เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกได้จัดโครงการ "นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1 ให้กับนักเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยกิจกรรมดังกล่าว มีนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ และนางสุธีวรรณ ศรีสุข ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายปราการ มสิกพรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ประกอบด้วย อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนจ่านกร้อง สนง.คปภ.จังหวัดพิษณุโลก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาพิษณุโลก โรงเรียนพัฒนาสอนขับรถพิษณุโลก และมูลนิธิประสาทบุญสถาน ที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ มีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 63 คน การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการอบรมเพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประกันภัย เทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย และการเรียนรู้ภาคทฤษฎีด้วยเครื่อง E-exam บนรถโมบายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.