วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องหยาดเพชร โรงแรมเรือนแพ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณโลก เป็นประธานในการการทำ MOU สัญญาการซื้อขายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพื่อการส่งออก โดยมี นางวชิราภรณ์ น้อยยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง และตัวแทนบริษัทผู้ส่งออก ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามทำ MOU ในครั้งนี้ เพื่อให้ พิษณุโลก เป็น 1 ของพื้นที่เศรษฐกิจใหญ่ “3 พ.” (พิษณุโลก - พิจิตร - เพชรบูรณ์) ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นอีกหนึ่งโซนยักษ์ใหญ่แห่งวงการมะม่วงส่งออก การบุกตลาดส่งออกของมะม่วงเมืองสองแควครอบคลุมทั้งกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกฉียงใต้ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรป และพร้อมจ่อบุกตลาดไปยังแถบตะวันออกกลาง และรัสเซียต่อไป

สำหรับการทำสัญญาฉบับนี้ ทำขึ้น ระหว่าง บริษัท เอ็กซ์โซติค แลนด์ จำกัด ในเครือ บริษัท สวิฟท์ จำกัด โดยนางสาวปภาวี สุธาวิวัฒน์ ตำแหน่งกรรมการผ็จัดการ หเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “ผ็ซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับกลุ่มส่งเสริมผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งต่อไปใมนสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝั่งหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ต่อกัน โดยมีข้อความระบุ การซื้อขาย ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมะม่วงที่ขายจะต้องมีขนาด และคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดรายละเอียด