เมื่อวันที่ 23 ก.พ.64 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ เจ้าหน้าที่กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กก.4. บก.ปทส.)โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ต่ำกว่า 8 แม่ละเมา เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามสายที่ 1 สบอ.14 ตาก โดย เจ้าหน้าที่ ได้ทำการตรวจยึด 3 ราย ประกอบด้วย 1.ไม้แดงแปรรูปจำนวน 43 แผ่นปริมาตร 0.84 ค่าเสียหายของรัฐ 8,400 บาท 2.ไม้ยางแปรรูปจำนวน 119 แผ่นปริมาตร 2.28 ลบ.ม.ข้อเสียของรัฐ 22800 บาท และ 3.ไม้แดงท่อนจำนวน 7 ท่อน ปริมาตร 3.89 ลบ.ม. ค่าเสียหายของรัฐ 38,900 บาท

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแจ้ง ข้อหาความผิด - พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 1.มาตรา 11 ฐาน "ทำไม้หรือทำอันตรายใดๆแก่ไม้หวงห้ามโดยไม่รับอนุญาต" 2.มาตรา 48 ฐาน"ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ มีไม้ชนิดอื่นเป็นจำนวนเกิน 0.20 ลบ.ม.ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต" 3.มาตรา 69 ฐาน"มีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรูปรอยดวงตาค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขายโดยไม่ได้รับอนุญาต " และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 1.มาตรา 14 ฐาน"ทำไม้ หรือทำด้วยประการใดๆให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่รับอนุญาต"

ในการดำเนินการจับกุมครั้งนี้ เกิดขึ้นที่บริเวณป่าท้ายบ้านห้วยผักกูด หมู่ 8 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด (พื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ) โดยผู้กระทำความผิด ได้หลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึง

สำหรับกองไม้นี้ จนท.ได้ร่วมกันทำการบันทึกตรวจยึด และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง นำส่ง พนักงานสอบสวน สภ.พะวอ จ.ตาก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป