เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 23 ก.พ. 64 ที่ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ประชุมได้หารือมาตรการผ่อนปรนเพิ่มเติม หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของรัฐบาลมีมติกำหนดเขตพื้นที่ควบคุม โดยให้จังหวัดปทุมธานีลดระดับเป็น 1 ใน 8 จังหวัดพื้นที่ควบคุม และผ่อนปรนมาตรการที่สำคัญ

จากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน ได้มีมติสั่งคลายล็อคร้านอาหาร สถานบันเทิง ฟิตเนส และห้างสรรพสินค้า ให้สามารถนั่งดื่มแอลกอฮอล์ และแสดงดนตรีสดได้ ถึง 23.00 น. ในพื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวัง 14 จังหวัด แต่ยังคงสั่งห้ามเต้นรำ โดยมีเนื้อหาว่า ประชุมได้เห็นชอบการปรับพื้นที่ โดยยังคงให้ จ.สมุทรสาคร เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด จากเดิมที่มีอยู่ 4 จังหวัด ปรับลดเหลือศูนย์

โดยพื้นที่ควบคุม จากเดิม 20 จังหวัด ปรับลดเหลือ 8 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ตาก ราชบุรี สมุทรสงคราม และนครปฐมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง จาก 17 จังหวัด ปรับลดเหลือ 14 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวัง หรือพื้นที่สีเขียว ปรับเพิ่มจาก 35 จังหวัด เป็น 54 จังหวัด อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดอาจกำหนดพื้นที่ย่อยที่มีมาตรการเข้มข้นกว่าที่ ศบค.กำหนดได้ตามสถานการณ์โรคของแต่ละจังหวัด

ล่าสุดคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานีได้มีมติคลายล็อคให้สามารถนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง 23.00 น.เริ่มวันนี้

โดยจังหวัดปทุมธานีเป็น“พื้นที่ควบคุม” ให้ร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. ให้รับประทานอาหารและดื่มสุราในร้านได้ ส่วนสถานบันเทิง ผับ บาร์ ให้เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. ดื่มสุรา แสดงดนตรีสดในร้านได้ แต่เว้นการเต้นรำ ขณะที่ศูนย์การค้าเปิดบริการตามปกติ แต่ให้จำกัดจำนวนคนและงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนสถานศึกษาทุกระดับเปิดเรียนตามปกติและให้ใช้วิธีผสมผสาน สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม และฟิตเนสเปิดบริการปกติ แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม