วันที่ 23 ก.พ.64 นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย( ปภ.) จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลจำนวน 12 แห่งใน 7 จังหวัด สำหรับ จ.ประจวบฯ ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน 20 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้าง 1 แห่งในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน ล่าสุดมีความคืบหน้าการก่อสร้างร้อยละ 87.98 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 467,000 บาท ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้า และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน สนับสนุนงบประมาณ 130,000 บาท ขยายเขตติดตั้งระบบประปา คาดว่าการก่อสร้างศูนย์พักพิงจะเสร็จตามแผนหลังสัญญาสิ้นสุดวันที่ 25 เมษายน 2564 จากนั้นจะมีการส่งมอบให้ อบต.พงศ์ประศาสน์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาต่อไป โดยมีทนายเลิศยศแย้มพรายนายอำเภอบางสะพาน นายวิเชียรเกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยม ในครั้งนี้

“ การก่อสร้างศูนย์พักพิงพระราชทาน เมื่อทำการประกวดราคาแล้วปรากฏว่าใช้งบประมาณ 17.685 ล้านบาท คงเหลืองบกว่า 2.3 ล้านบาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ได้ทำการสำรวจออกแบบการก่อสร้างถนนรอบโครงการ รางระบายน้ำ บ่อพัก เพื่อที่จะขออนุมัติใช้งบประมาณส่วนนี้ไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำมาใช้ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ขณะที่ พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จะลงพื้นที่มาตรวจดูความก้าวหน้าของโครงการที่ อ.บางสะพาน.ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564