ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงคมนาคม แจ้งว่า เรือด่วนเจ้าพระยาเปิดให้ผู้โดยสารใช้สิทธิ "เราชนะ" ได้โดยสามารถชำระค่าโดยสารได้ที่ท่าเรือ นนทบุรี เทเวศร์ ปิ่นเกล้า พรานนกและสาทร

ทั้งนี้ผู้โดยสารที่มีการลงทะเบียนในโครงการ "เราชนะ" สามารถเริ่มชำระค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. เป็นต้นไป