วันที่ 23 ก.พ.64 เวลา 08.30 น. นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางรัชนี ภัยธิราช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ พมจ.อ่างทอง ลงพื้นที่ตามโครงการ "กาชาดพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน ปี 2564" เพื่อมอบถุงยังชีพ มุ้ง ผ้าขนหนู และไข่ไก่เพื่อการบริโภค พร้อมทั้งเงินให้รายละ 1,000 บาท ในพื้นที่อำเภอไชโย จำนวน 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลชัยฤทธิ์ ตำบลตรีณรงค์ และตำบลไชโย จำนวน 16 ราย โดยว่าที่ร้อยโทอรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอไชโย กำนัน และผู้ใหญ่บ้านฯในพื้นที่ ,ทหารจากชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร.31 พัน 3 รอ. ,จิตอาสา 904 ,สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และลูกจ้าง TST ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง ได้นำโครงการ พม.mobile ปันสุข สู่ชุมชน เดินทางไปพร้อมกับทางคณะกรรมการเหล่ากาชาด เพื่อเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และเป็นการเสริมสร้างความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองต่อไป