เมื่อวันที่ 23 ก.พ. เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ครม.เห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 นี้ นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังได้รับทราบการปรับเปลี่ยนมาตรการที่ทาง ศบค.ได้แจ้งมาด้วย