วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เผยแพร่คลิปวัคซีนซิโนแวคกำลังถูกขนส่งมายังประเทศไทย โดยในคลิปจะเห็นกล่องพัสดุหลายกล่องเรียงกัน ภายในบรรจุวัคซีนวางเรียง เขียนชื่อเป้าหมายการขนส่งว่า Thailand ที่องค์การเภสัชฯ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จากนั้นมีการลำเลียงกล่องที่มีตราสัญลักษณ์การบินไทยขึ้นรถบรรทุก โดยเพจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนโพสต์ข้อความระบุว่า “วัคซีนจีนกำลังจะมาแล้ว”

สำหรับวัคซีนซิโนแวคจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 24 ก.พ.) เป็นการได้รับล็อตแรก จากจำนวนทั้งสิ้น 2 ล้านโดส ที่จะได้ครบในเดือนเมษายนปีเดียวกัน หลังวัคซีนมาถึงจะมีการพิจารณาเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วัน ก่อนกระจายให้บริการประชาชนตามแผนที่วางไว้