เมื่อวันที่ 20 ก.พ.64 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 82 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 71 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 11 ราย จากการคัดกรองเชิงรุกมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม 44 ราย ทำให้ยอดติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกแล้ว 14,355 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมจำนวน 25,323 ราย วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดเสียชีวิตสะสม 83 รักษาหายเพิ่มอีก 59 ราย รวมยอดผู้ป่วยรักษาหาย 24,129 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 1,111 ราย

สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.63 - 20 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่ 82 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 21,086 ราย หายป่วยแล้ว 19,952 ราย เสียชีวิตสะสม 23 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 1,111 ราย

ทั้งนี้ผู้ป่วยรายใหม่ 82 ราย โดยเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 71 ราย เป็น 1.ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 27 ราย ซึ่งมีประวัติไปสถานที่เสี่ยงอื่นๆ มีอาชีพเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้าอีกด้วย

2. การค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 44 ราย

3.ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 11 ราย ซึ่งเข้าสถานกักกันทุกประเภท quarantine facilities

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 82 ราย มีรายละเอียดดังนี้