รวม 128 แห่ง แรงงานกว่า 1.5 หมื่นคน พบภาษีเจริญติดเชื้อมากสุด 41 คน ตามด้วยบางขุนเทียน 12 บางบอน 8 บางแค 7 ขณะหนองแขม-บางบอน ไม่พบผู้ติดเชื้อ

ข้อมูลจากสำนักอนามัย กทม. ประมวลผลโดยกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. รายงานการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ 6 เขตเสี่ยงของกทม. โดยตรวจค้นหาเชิงรุกในโรงงานจำนวน 128 แห่ง แรงงานที่ค้นหาเชิงรุก 15,009 ราย พบผู้ติดเชื้อจากการตรวจค้นหาเชิงรุก 69 ราย คิดเป็นร้อยละจากการค้นหาเชิงรุก 0.46% ประกอบด้วย

เขตภาษีเจริญ ตรวจโรงงาน 19 แห่ง แรงงาน 2,968 คน พบผู้ติดเชื้อ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 1.38%

เขตบางขุนเทียน ตรวจโรงงาน 25 แห่ง แรงงาน 3,231 คน พบติดเชื้อ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 0.37%

เขตบางบอน ตรวจโรงงาน 24 แห่ง แรงงาน 4,638 คน พบติดเชื้อ 8 คน คิดเป็น 0.19%

เขตบางแค ตรวจโรงงาน 27 แห่ง แรงงาน 2,853 คน พบติดเชื้อ 7 คน คิดเป็น 0.25%

ส่วนอีก 2 เขตคือ เขตหนองแขม และเขตบางบอน จากการตรวจค้นหาเชิงรุกไม่พบมีผู้ติดเชื้อ