"สถานทูตออสเตรเลีย" ประจำประเทศไทย จัดปฐมทัศน์วีดิทัศน์สารคดี “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในออสเตรเลีย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเป็นการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลีย ครบ 69 ปี เมื่อวันที่ 16 ก.พ.64 ที่ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย โดย ฯพณฯ นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย แถลงข่าวว่าด้วยวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติขณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาอยู่ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างปี พ.ศ.2513 ถึงปี พ.ศ.2519 ขณะทรงดำรงพระยศพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร ได้ทรงศึกษาที่โรงเรียนคิงส์ ในนครซิดนีย์ และทรงสำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยนายร้อยทหารบกดันทรูน ในกรุงแคนเบอร์รา จากนั้นทรงประจำการ ณ กองปฏิบัติการทางอากาศพิเศษในนครเพิร์ธ ซึ่งนับเป็นกองปฏิบัติการทางการทหารชั้นนำของออสเตรเลีย โดยเมื่อช่วงปลายปี พ.ศ.2561 สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ ได้รับวีดิทัศน์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับและทรงศึกษาที่ออสเตรเลีย ทางสถานเอกอัครราชทูตใช้เวลาหลายเดือนพัฒนาวีดิทัศน์สารคดีขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ที่พระ ราชวงศ์ไทยทรงมีร่วมกับออสเตรเลีย นายอัลลัน กล่าวว่า วีดิทัศน์สารคดีนี้บอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับที่ออสเตรเลีย รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรเลียเมื่อปี พ.ศ.2505 ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์และพระราชินีจากต่างประเทศพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรเลีย และวีดิทัศน์สารคดีเรื่องนี้ยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลียในประวัติศาสตร์ร่วมสมัย รวมถึงมีบทสัมภาษณ์พระสหายร่วม ชั้นเรียนของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย เช่น ฯพณฯ พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการฯ คนปัจจุบัน และ ฯพณฯ พลเอก เซอร์ ปีเตอร์ คอสโกรฟ อดีตผู้สำเร็จราชการฯ รวมถึงพระสหายชาวออสเตรเลียคนอื่นๆ นายอัลลัน กล่าวอีกว่า สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในการเสด็จเป็นองค์ประธานในงานฉายวีดิทัศน์สารคดีรอบปฐมทัศน์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในการนี้คณะองคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายไทย ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย ในงานยังประกอบไปด้วยนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์สองส่วน ส่วนแรกเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรเลีย ปี พ.ศ.2505 ส่วนที่สองเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย “วีดิทัศน์สารคดีและนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์เป็นการเน้นย้ำถึงประวัติศาสตร์ที่ออสเตรเลียและไทยมีร่วมกัน ประวัติศาสตร์นี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติในยุคปัจจุบัน ที่เพิ่งยกระดับสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยนายกรัฐมนตรีของสองประเทศได้ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา” นายอัลลัน เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าว