กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เร่งดำเนินการฝึกนักบินบรรจุใหม่ จำนวน 11 ราย ระหว่างวันที่ 8-25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมเสริมทัพนักบินใหม่ ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 นี้ เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักบินบรรจุใหม่ จำนวน 11 ราย ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องด้วยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มีการสรรหาและบรรจุนักบินใหม่ จำนวน 11 ราย ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเบื้องต้นนักบิน จำนวน 11 รายนี้ จะต้องเรียนรู้หลักสูตรการปรับพื้นฐานเบื้องต้น Ground School และเรียนรู้การฝึกบินเปลี่ยนแบบอากาศยาน ซึ่งฝึกสอนโดยครูการบิน ในช่วงระหว่างวันที่ 8-25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะแบ่งการฝึกบินออกเป็น ชนิดเครื่องบิน Caravan จำนวน 8 ราย และชนิดเครื่องบิน Casa จำนวน 3 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการฝึกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานภายในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ และตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป นักบินบรรจุใหม่ ทั้ง 11 ราย จะต้องไปปฏิบัติภารกิจทำฝน ตามหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วภูมิภาค จำนวน 8 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครสวรรค์ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุดรธานี หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังทั่วทุกภูมิภาค โอกาสนี้ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ได้ประดับปีกนักบินให้แก่นักบินใหม่ พร้อมให้โอวาทและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงฯ ต่างๆ ยังคงติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน หากมีการเปลี่ยนแปลงและเข้าเงื่อนไขปฏิบัติการฝนหลวง จะวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ เกษตรกรและพี่น้องประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวง และติดตามข้อมูลข่าวสารกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ทางเพจ Facebook, Line official account, Instagram, Twitter และเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5100