กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดโครงการ “งานพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online Expo” เพื่อต้องการดึงผู้ประกอบการเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์อย่างถูกระบบ โดยการจัดกิจกรรมขึ้นตามส่วนภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมโปรโมทสินค้าจากผู้ประกอบการในครั้งนี้

โดยงานนี้ หน้ากากทุเรียน "ทอม รูม 39" อิศรา กิจนิตย์ชีว์ ขอเป็นตัวแทนเชิญชวนทุกคน เข้าร่วมชม “งานพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online Expo” ซึ่งกำลังกระจายออกไปจัดกิจกรรมขึ้น ตามส่วนภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางร้านค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

กล่าวว่า “ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะออกไปช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ส่วนใหญ่ก็จะอาศัยสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งง่ายและสะดวกรวดเร็วดี ดังนั้นการทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาเห็นความสำคัญและเข้าใจการทำตลาดออนไลน์อย่างถูกต้อง ก็จะยิ่งสร้างความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ดันนั้น “งานพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online Expo” ในครั้งนี้ ก็ถือเป็นกิจกรรมที่ดีอีกกิจกรรมหนึ่งของภาครัฐ ที่ต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์อย่างถูกระบบ เพื่อผลประโยชน์ของทั้งผู้ค้าเอง รวมถึงผู้บริโภคอีกด้วยครับ ทอม ก็ขอเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ส่วน วัน เวลา และสถานที่ สามารถติดตามได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับ”

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน