สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นายโยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ประกาศถึงโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้แก่ประชาชน โดยเน้นย้ำว่า ประชาชนชาวญี่ปุ่นจะได้รับวัคซีนทุกคน

โดยนายกรัฐมนตรีซูงะ กล่าวต่อคณะกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นว่า ตนตระหนักเป็นอย่างดีจากกรณีที่มีผู้เห็นว่า ญี่ปุ่นอนุมัติวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดฯ ล่าช้ากว่าหลายประเทศของโลกตะวันตก ซึ่งตนขอชี้แจงว่า เพราะญี่ปุ่นมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมน้อยกว่าบรรดาประเทศเหล่านั้น จนกลายเป็นสาเหตุทำให้มีเวลาสำหรับการทดลองทางคลินิกกับวัคซีน ซึ่งต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ยังระบุด้วยว่า วัคซีนป้องกันไวรัสโควิดฯ อาจมีประสิทธิภาพแตกต่างกันเมื่อใช้กับประชากรของแต่ละประเทศ ดังนั้น การทดลองทางคลินิกกับชาวญี่ปุ่นจึงมีความจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกับชาวญี่ปุ่นอย่างแท้จริง