ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับวันตรุษจีน โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในกทม. จำนวนทั้งสิ้น 1,118 กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2564

ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจเรื่องวันตรุษจีน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนจีนที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะจะเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและเป็นการ รับความรุ่งเรืองจากพิธีการต่างๆที่จะถูกจัดขึ้นทุกปี โดยวันตรุษจีนนั้นจะมีความสำคัญกับชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ตามประเทศไทย เป็นเอกลักษณ์และขนบธรรมเนียมของชาวไทยเชื้อสายจีน

ทั้งนี้ในวันก่อนตรุษจีนจะมีการทำความสะอาดบ้านเรือนครั้งใหญ่ โดยมีประเพณีปฏิบัติอยู่ 3 วัน คือวันจ่าย วันไหว้ และวันตรุษจีน โดยอั่งเปาคือเงินของขวัญที่มีการให้และรับในวัฒนธรรมจีน ชื่ออั่งเป่าภาษาจีนมาความหมายถึง ซองสีแดง ที่มอบให้โดยมีเงินบรรจุอยู่ด้านใน ซึ่งเงินที่บรรจุภายในซองที่จะมีคำอวยพรวันตรุษจีน โดยส่วนใหญ่คำอวยพรวันตรุษจีนคือ ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้

สำหรับในปี 2564 รัฐบาลออกวันหยุดพิเศษ โดยวันตรุษจีน วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษนี้จะไม่ถือเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามปกติ เพราะเป็นวันพิเศษที่เกิดขึ้นช่วงปี 2564 นี้เท่านั้น การกำหนดวันหยุดพิเศษเนื่องจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งในปี 2564 จะมีวันหยุดกรณีพิเศษ และวันหยุดประจำภาค เพิ่มเข้ามาอีกถึง 8 วัน รวมแล้วในปี 2564 โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบว่า วันตรุษจีนตรงกับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ และเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษร้อยละ 67.9 โดยคิดว่าวันตรุษจีนเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลในสังคมไทย ร้อยละ 64.6 และทราบว่าก่อนวันตรุษจีนต้องทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ และในวันตรุษจีนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีแดงและร่วมฉลองกินอาหารมื้อค่ำกันทั้งครอบครัว ร้อยละ 63.8

ส่วนของจำนวนเงินในการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าในช่วงวันตรุษจีน อันดับที่หนึ่งคือ 1,000 - 3,000 บาท ร้อยละ 31.1 อันดับที่สองคือ น้อยกว่า 1,000 บาท ร้อยละ 29.2 อันดับที่สามคือ 3,000 - 5,000 บาท ร้อยละ 25.6 อันดับที่สี่คือ 5,000 - 10,000 บาท ร้อยละ 11.6 อันดับที่ห้าคือ 10,000 - 20,000 บาท ร้อยละ 1.9 และอันดับสุดท้ายคือ มากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 0.6

ขณะที่คิดว่าจะมอบของขวัญในวันตรุษจีน เป็น อั่งเปา (เงินใส่ซองแดง) มากที่สุด ร้อยละ 63.5 อันดับที่สองคือ ขนมเทียน ขนมถ้วยฟู ร้อยละ 12.1 อันดับที่สามคือ ส้ม ร้อยละ 9.6 อันดับที่สี่คือทองคำ/ทองรูปพรรณ ร้อยละ 9.2 อันดับที่ห้าคือ ชุดน้ำชา ร้อยละ 3.7 และอื่นๆ ร้อยละ 1.9

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากให้ วันตรุษจีน ของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ ร้อยละ 76.3 รองลงมาคือไม่แน่ใจ ร้อยละ 13 และไม่อยาก ร้อยละ 10.7