สัปดาห์พระเครื่อง / ราม วัชรประดิษฐ์

เหรียญสามพี่น้อง เหรียญสามครูบา เหรียญสามตุ๊อุ๊ย แล้วแต่จะเรียกขาน หลากหลายกันไปตามภาษาท้องถิ่นและตามความศรัทธาพุทธศาสนิกชนที่มีต่อ หลวงพ่อบุญทา วัดดอนตัน หลวงพ่อ วัดก๋ง และพระครูวงศาภิวัฒน์ เจ้าคณะ อำเภอท่าวังผา จัดสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นที่ระลึกในพิธีพระราชทาน เพลิงศพพระครูวงศาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอท่าวังผา โดยคณะกรรมการ วัดหนองม่วง ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ซึ่งพระเกจิทั้งสามท่านได้รับการยกย่องว่าเป็น “เทพเจ้าแห่งอำเภอท่าวังผา

พุทธลักษณะ

ด้านหน้า เป็นเหรียญกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซม. ด้านหน้ามีรูปพระเถราจารย์ ของ อ.ท่าวังผา ในลักษณะหน้าตรงจำนวน 3 องค์ คือ หลวงพ่อบุญทา วัดดอนตัน อยู่ตรงกลาง ด้านล่างเป็นรูปครูบาก๋ง และพระครูวงศาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง เจ้าคณะ อำเภอท่าวังผา ขนาบด้านซ้ายและขวา

ด้านหลัง ประทับด้วยยันต์ตารางเก้าช่อง (ยันต์ครู) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อ บุญทา วัดดอนตัน มีอักษรจารึกว่า “ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พระครู วงศาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอท่าวังผา จ.น่าน 12 ก.พ. 2522”

อนึ่งเหรียญรุ่นนี้ มีการแบ่งบล๊อคออกเป็น 2 บล๊อค คือ บล็อคกัง และ บล็อคก๋ง (สังเกตจากอักษรใต้รูปหลวงพ่อก๋ง) อันเกิดจากความผิดพลาดในการแกะบล็อกในครั้งแรก ซึ่งแกะอักษรคำว่า วัดก๋ง ผิด เป็นคำว่า วัดกัง” แล้วมีการแกะใหม่ให้ถูกต้องอีกครั้ง ว่า “วัดก๋ง” ซึ่งทำให้บล็อกกังจะมีจำนวนน้อยมากเป็นที่เสาะแสวงหาของนักสะสม...แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญในการเล่นหาหรือสะสมของนักแสวงหา

เนื้อหามวลสาร

จัดสร้างเป็นเนื้อทองแดงรมดำ เพียงเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการจัดสร้าง 5,000 เหรียญ

พิธีพุทธาภิเษก

ประกอบพิธีพุทธาภิเษกขึ้น ณ วัดหนองม่วง ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน มีพระเถราจารย์ผู้ทรงวิทยาคมเข้มขลังของจ.น่าน ในขณะนั้น มานั่งปรกและร่วมพุทธาภิเษกมากเป็นประวัติการ โดยมีหลวงพ่อบุญทา วัดดอนตัน เป็นประธานในพิธี

พุทธคุณ

พุทธคุณในเหรียญรุ่นนี้ ครบเครื่องครอบจักรวาล โดยเฉพาะแคล้วคลาด คงกระ พันชาตรีเป็นเยี่ยม โดยเฉพาะคนในท้องถิ่นจะรับรู้ถึงความเข้มขลังและปาฏิหาริย์ ของเหรียญรุ่นนี้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเหรียญ รุ่น กัง จำนวนการสร้างน้อย อีกทั้งผู้มีไว้ครอบครองต่างหวงแหน นับเป็นเหรียญที่น่าเก็บและสะสมอีกรุ่นหนึ่งครับผม