กกต.กาญจน์​ติวเข้ม​ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่น ก่อนมอบภารกิจ​หน้าที่ดูแลการเลือกตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี​ ตามระเบียบข้อบังคับของกฏหมายอย่างตรงไปตรงมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า​ เมื่อเวลา​ 09.00​ น.ของวันที่​ 5​ กุมภาพันธุ์​ 2564​ นายจรินทร์​ อิ้วสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี​ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลในพื้นที่เขตจังหวัดกาญจนบุรี​ เพื่อชี้แจ้งเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเทศบาล​ รวมไปถึงอำนาจหน้าที่ของ กกต.ท้องถิ่นและ​ ผอ.กกต.ท้องถิ่น ​โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง​ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆในสังกัดความดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี​ ได้ให้การต้อนรับ​ ณ​ ห้องประชุมโรงแรมราชศุภมิตร​ ตำบลท่ามะขาม​ อำเภอเมือง​ จังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้น​ นายขวัญเพชร​ ถนอมนาม​ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี​ ได้เป็นตังแทนกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้​ เพื่อชี้แจง​ และมอบภารกิจให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี​ พร้อมกับกล่่าวแนะนำตัวเจ้าหน้าหัวหน้าฝ่ายต่างๆ​ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นที่เดินทางมาร่วมประชุมได้รับทราบ ต่อจากนั้น​ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการประชุมพร้อมกับร่วมบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น เสร็จแล้วพิธีกร​ ได้กล่าวเรียนเชิญ​นายสมยศ​ บุญทอง​ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี​ เป็นวิทยากรในการบรรยายชี้แจ้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกานเลือกตั้งประจำท้องถิ่น​ และผู้อำนวยการคณะกรรมการหารเลือกตั้งประจำท้องถิ่นได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฏหมาย​ และระเบียบการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นได้รับทราบ​ เพื่อนำไปปฎิบัติ​ พร้อมกับเปิดโอกาสให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นได้ซักถามเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบข้อบังคับต่างๆ​ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะทำการมอบภารกิจในครั้งนี้ให้กับคณะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี​ ได้นำไปใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าว​ โดยมีวิทยากรค่อยให้คำปรึกษาในเรื่องดังกล่าว ต่อจากนั้น​ นายนิรันทร์​ บุญราช​ รักษาการตำแหน่งพนักงาน​ สต.ขกพและหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้ง​ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี​ เป็นวิทยากรผู้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องการรับสมัครการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลให้กับผู้เข้ารับฟังพร้อมตอบข้อซักถาม​ ข้อสงสัยจนเป็นที่ประจักษ์และเข้าใจกันทุกฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยและเสร็จสินการประชุมชี้แจงดังกล่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี​ เพื่อไปดำเนินการต่อไป นายขวัญเพชร​ ถนอมนาม​ ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี​ ได้กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการเปิดการประชุมชี้แจง​ และมอบภารกิจให้กับคณะกรรมการเลือกตั้ง​ และผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น​ ว่า​ "ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบา,​และนายกเทศมนตรี​ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 และกำหนดให้มีการเปิดรับสมัคร รับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 8 ถึง12 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น​ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 49 แห่ง เพื่อให้มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย มติ และคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง​ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้กำหนดและจัดการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการเลือกตั้งดังกล่าวขึ้นในวันนี้เพื่อให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง มีความรู้ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และอำนาจของตนเองในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงทั้งสิ้นจำนวน 296 คน