นายวิทยา บัวพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา พร้อมสื่อศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดสตูล นำโดย นางสาวพัชรี เกิดพรม , นายเอนก ขันทสิกรรม ,นางสาวจันทนา กูรีกัน , นายปิยะชาติ ศรีภักดี , นางสาวสโรชา ยกชม และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ หารือร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนในการ ประกาศให้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา (หนึ่งในอุทยานธรณีโลกสตูล) เป็นอุทยานฯปลอดบุหรี่ 100% เพื่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวตามแนวท่องเที่ยววิถีใหม่ ห่างไกลเชื้อไวรัสโควิดและโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะจากควันบุหรี่มือสอง อีกทั้งเป็นการทำงานที่สอดรับนโยบายผู้บริหารที่ต้องการให้เป็นอุทยานฯสีขาว ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า ดินแดนมหัศจรรย์หินโบราณ ซากฟอสซิลล้านปี ในที่แห่งนี้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อำเภอละงู จังหวัดสตูล