วันที่ 3 ก.พ.64 ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดฯ(ศปก.จ.อย) โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.อ.(พ) เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จ.อย. คณะกรรมการฯ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดฯ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินการและหารือประเด็นสำคัญนอกเหนือจากการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อเสริมมาตรการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานสถานการณ์โรค COVID-19 ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกัน 5 วันแล้ว รวมยอดผู้ป่วยสะสม ระลอกใหม่ รวม 44 ราย หายป่วยแล้ว 40 ราย และยังคงรักษาตัวอยู่ 4 ราย ทั้งนี้ ได้สรุปประเด็นสำคัญในด้านต่าง ๆ อาทิ การตรวจสอบกรณีคนพิการนั่งรถเข็นขายลอตเตอรี่ริมถนนสายเอเชีย ซึ่งพบผู้พิการ 8 ราย เป็นคนอยุธยา 2 ราย เป็นคนจังหวัดใกล้เคียง 6 ราย โดยมีรถตู้มาส่งไว้ในบริเวณดังกล่าว เบื้องต้นได้เชิญรถตู้มาเจรจาทำความเข้าใจในข้อปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมนี้แขวงทางหลวง ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อขาย แจกจ่าย หรือเรี่ยไรบนทางจราจรและไหล่ทาง ซึ่งเป็นจุดเสี่ยง/จุดอันตราย มีความผิดทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยแก่ผู้พิการและผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นหลัก รวมถึงรับทราบคำสั่งให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเหมาะสมและความพร้อม รวมถึงมาตรการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายเดินทางข้ามจังหวัดได้ สามารถดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขของกำหนดของทางราชการ เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิตของประชาชน ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 257/2564 พร้อมทั้งเน้นย้ำการรักษาความมั่นคงภายใน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงต้องดำเนินคดีกับแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้าจังหวัดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น จึงได้ออกคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 257/2564 เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเหมาะสมการจัดกิจกรรมได้ภายใต้เงื่อนไขและผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายเดินทางข้ามจังหวัดได้ตามกำหนดของทางราชการ โดยจะมีคำสั่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องกฎหมายเข้า-ออกภายในพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ในกลุ่มแรงงานขนส่งสินค้า กลุ่มแรงงานก่อสร้าง และกลุ่มแรงงานทำงานบ้าน เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยขอความร่วมมือสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดฯ รวมถึงพี่น้องประชาชน ได้ช่วยกันศึกษาประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้แก่นักท่องเที่ยวและเครือข่ายทราบอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และถึงแม้จังหวัดฯจะยกเลิกด่านตรวจคัดกรองในจุดรอง 14 จุดแล้วนั้น แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้เจ้าหน้าที่ได้เสริมการปฏิบัติด้วยการออกตรวจตรา สถานที่ห้าม โดยให้ทุกภาคส่วนคงคุมเข้มและดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด