ผบช.ภ.3 สั่งเด้ง ผกก. สภ.กันทรลักษณ์จ.ศรีสะเกษ เข้ากรุ ศปก.ตร.ภ.3 ขาดจากตำแหน่งเดิมไม่สนองนโยบาย ปล่อยโรงพักสกปรก
หญ้ารถ ห้องน้ำเหม็น ที่จอดรถวางสิ่งกรีดขวางเข้าจอดไม่ได้

วันที่ 18 ส.ค. 60 ที่ บช.ภ.3 พล.ต.ท.ชนสิษฏ์ วัฒนวรางกูร ผบช.ภ.3 ลงนามบันทึกข้อความด่วนที่สุด ส่วนราชการ ภ.3 ที่ 0018.177/5115 ลงวันที่ 18 สิงหคม 2560 เรื่องการพิจารณาข้อบกพร่อง พ.ต.อ.ชยากร เทศะบำรุง ผกก.สภ.กันทรลักษ์ จ.ศีรษะเกษ กับพวก ผบก.ภ.จว.ศีรษะเกษ

1.ผบช.ภ.3 ได้สั่งการในการประชุมบริหารประจำเดือน ก.ค. 60เมื่อวันที่ 20 ก.ค.60 เวลา 13.30 น.ให้ทุก สภ.ในสังกัด ถือปฏิบัติตามแนวทางสังการของ ตร. เรื่อง แนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของ รอง นรม.( พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)และผบ.ตร.เพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลง อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ประชาชนโดยจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติของทุก สภ.

2.ในห้วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 60 ที่สุ่มตรวจของ ภ.3ได้ออกไปติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ของ สภ. ต่างๆ ในสังกัด จำนวน 7 สภ. ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 3ส.ค.60 ได้สุ่มตรวจ สภ. กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พบข้อบกพร่องหลายประการดังนี้

2.1 เวลา 08.00 น. มีการเรียกแถวเคารพธงชาติ แต่ไม่มีการประชุม หรือพูดถึงเรื่องการยกระดับการให้บริการ

2.2 ทีมงานสำรวจบริเวณรอบๆตัวอาคาร รวมถึงบ้านพัก พบว่ามีสภาพเก่า ทรุดโทรม หญ้าขึ้นรก สกปรก ที่จอดรถมีป้ายแสดงที่จอดรถสำหรับประชาชน แต่ไม่สามารถนำรถเข้าจอดได้ เนื่องจากมี กองวัสดุขวางทาง และห้องน้ำสภาพเก่า ชํารุด สกปรก และส่งกลิ่นเหม็น

2.3 เวลา 13.30 น.ได้โทร ไปที่ 191 ผู้รับสายรายงานตัวตามระเบียบทีมงานแจ้งเหตุว่า ขับรถยนต์ถูกรถจักรยานยนต์ ส่งใจเฉี่ยวชน ด่าทอ และหลบหนีขอให้เจ้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือสถานที่เกิดเหตุอยู่ห่างจาก สภ. ประมาณ 10 กม. พนักงานวิทยุสอบถามข้อมูลเล็กน้อย และสายถูกตัดไป ทีมงานได้พยายามโทรอีกถึง 6 ครั้งและแจ้งเหตุใหม่อีกครั้ง ต่อมาอีก 5 นาที มีเสียงวิทยุแจ้งไปยังสถานี แต่ไม่มีการตอบรับวิทยุ ประมาณ 5 นาทีมีตำรวจ นอกเครื่องแบบเข้ามาสอบถามทีมงานว่าโทรแจ้งเหตุรถชนใช่หรือไม่ ทีมงานบอกว่าใช่ ตำรวจแนะนำตัวว่าอยู่ประจำสภ. นี้ได้รับแจ้ง และ เข้ามาตรวจสอบ ทีมงานแจ้งว่าไม่ติดใจ แต่รู้สึกกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตำรวจแจ้งว่าไม่ต้องกลัว บริเวณปั๊มน้ำมัน มีกล้องวงจรปิด รถมีประกันไม่ต้องไปแจ้งความ สามารถเครมกับบริษัทประกันได้เลย แต่ทีมงานยืนยันจะไปแจ้งความ ตำรวจบอกกับทีมงานว่า แล้วแต่ผู้เสียหาย และไม่ได้แนะนำอะไรเพิ่มเติมพร้อมขอตัวกลับ ทีมงานจึงเดินทางไปแจ้งความ ไม่พบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พบตำรวจแต่งกายครึ่งท่อน แนะนำให้ขึ้นไปบริเวณชั้น 2 เพื่อพบพนักงานสอบสวน ซึ่งพนักงานสอบสวนแต่งกาย เรียบร้อย แต่อีก 1 นาย แต่งกายครึ่งท่อน ทีมงานได้แจ้งเหตุรถ จักรยานยนต์เฉี่ยวชน ไม่ติดใจขอแจ้งความไว้ เป็นหลักฐาน ตำรวจได้ให้คำแนะนำ พร้อมขอสำเนาประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ไม่เสียค่าบริการ

2.4 อำนวยความสะดวกด้านการจราจร สภาพจราจรคล่องตัวทีมงานได้ทำที เข้าไปสอบถามเส้นทางกับเจ้าหน้าที่จราจร ได้รับคำแนะนำเส้นทาง แต่ดูไม่ค่อยสนใจ

3.ภ.3 พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากแนวทางการยกระดับบริการประชาชนของสถานีตำรวจ เป็นนโยบายเร่งด่วน ที่รอง นรต.( พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ผบ.ตร. กำหนดให้ข้าราชการ ตำรวจ ทุกนายถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่ปรากฏว่าทีมสุ่มตรวจของ ภ.3 ได้ไปตรวจที่ สภ.กันทรลักษณ์ จว.ศรีสะเกษ พบข้อบกพร่องหลายประการตาม (ข้อ 2) แสดงให้เห็นว่า ผกก. สภ.กันทรลักษณ์ ไม่ควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตนที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางการ ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางการ จึงให้ ภ.จว. ศรีสะเกษ ดำเนินการดังนี้

3.1 ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาข้อบกพร่องผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวทุกนาย แล้วรายงานผลให้ ภ. 3 ทราบภายใน 30 วัน(ภายใน 18 ก.ย.60)

3.2 เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการพิจารณาข้อบกพร่องตาม(ข้อ 3.1) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงมีคำสั่งให้ พ.ต.อ.ชยากร เทศบำรุง ผกก. สภ.กันทรลักษณ์จว.ศรีสะเกษ ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก ภ.จว.ศรีสะเกษ มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค.60 เป็นต้นไปและให้ ผบก.ภ.จว. ศรีสะเกษ พิจารณา มีคำสั่ง ให้ข้าราชการตำรวจ ผู้ที่เห็นสมควรไป รรท.ในตำแหน่ง ผกก.สภ.กันทรลักษ์ ภายในอำนาจ แล้วรายงานผลให้ทราบ เพื่อทราบและดำเนินการ