ตอบโจทย์เรียนออนไลน์แบบได้คุณภาพ ส่งเปียโนไฟฟ้าให้นักศึกษายืมเรียนถึงบ้าน 30คน วิชาKeyboard Skills 1 ตลอดภาคการศึกษา 2/2563 ทั้งออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ อำนวยความสะดวกไม่ให้กระทบต่อการเรียน พร้อมเตรียมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตฟรี

ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า หลังจากที่ สจล.ได้ออกประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสภาวะวิกฤต จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และผสมผสาน จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในบางวิชาที่จะต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการเรียน

โดยวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สจล.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ โดยเฉพาะวิชาทางด้านดนตรี ซึ่งสิ่งที่สำคัญในการเรียนคือการฝึกซ้อมกับเครื่องดนตรีจริง อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงได้จัดส่งเปียโนไฟฟ้าให้นักศึกษาเพื่อใช้เรียนวิชา Keyboard Skills 1  ตลอดภาคการศึกษา 2/2563  โดยทางสจล.ได้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งเครื่องดนตรีดังกล่าวฯ ถึงบ้าน ให้นักศึกษาที่ลงเรียนในวิชานี้ ทั่วประเทศ

“ทักษะความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนจากวิชา Keyboard Skills 1 จะช่วยให้นักศึกษาสามารถต่อยอดความรู้ในการประพันธ์เพลง การออกแบบเสียงสำหรับงาน Podcast YouTube โฆษณา หรือเสียงประกอบภาพยนตร์ได้ จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนของนักศึกษาทุกคนที่จะนำไปพัฒนาและต่อยอดในการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งมีเปียโนเป็นอุปกรณ์การเรียนที่ที่สำคัญในสามารถเสริมทักษะดังกล่าว

โดยมาตรการในเทอมนี้ วิทยาลัยฯได้จัดส่ง YAMAHA Piaggero NP-12 (61 keys) ไปให้นักศึกษายืมในช่วงเรียนการสอนแบบออนไลน์ดังกล่าวฯ จำนวน 30 คน ซึ่งทำให้นักศึกษาได้ฝึกซ้อมและเรียนรู้จากเครื่องดนตรีจริงอย่างต่อเนื่อง แม้ไม่ได้มาเรียนในห้องเรียน เป็นการสนับสนุนคุณลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของนักศึกษา สจล. ที่เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง และสามารถทำงานได้จริง อีกทั้งยังได้กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนแบบเรียลไทม์ควบคู่ไปในรายวิชานี้ด้วย โดยอาจารย์ประจำวิชาที่มีคุณภาพแทนการใช้สื่อ VDO เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพไม่ต่างจากเรียนในห้องเรียน” ผศ.ดร.พิทักษ์ กล่าว

ด้านศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา สจล. ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆของนักศึกษาในการปรับการเรียนการสอนออนไลน์ของสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา การคืน/ลด ค่าเช่าหอพักและค่าไฟ/น้ำประปา การมอบทุนช่วยเหลือนักศึกษา ฯลฯ รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนที่มีความจำเป็นในรายวิชาต่างๆ ตลอดจนอินเทอร์เน็ตที่ใช้เรียน ซึ่งในเทอมนี้ก็ได้มีการจัดเตรียมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตฟรี ที่สามารถใช้ได้ทุกเครือข่ายสำหรับนักศึกษาทุกคน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนออนไลน์ โดย สจล. มีความมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเรียนออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถช่วยเหลือนักศึกษาให้มีความพร้อมในปัจจัยด้านต่างๆ ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนน้อยที่สุด ทั้งนี้ สจล. ยังคงมุ่งหวังมีส่วนช่วยเหลือให้สังคมไทยก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด