นายอานิฟะ อามาน รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียได้เดินทางกลับประเทศก่อนกำหนด ในระหว่างร่วมประชุมเวทีรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยให้เหตุผลเพียงว่า มีภารกิจด่วน ซึ่งได้แต่งตั้งให้ นายออธมาน ฮาซิม เลขาธืการทั่วไปประจำกระทรวงฯ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเข้าร่วมประชุมต่อในวันอาทิตย์ และเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม มีการมองกันว่าที่นายอามานไม่อยู่ร่วมประชุมนั้น เป็นเพราะมาเลเซียเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นคู่พิพาทกรณีทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ แต่ก็ยัวไม่แน่ชัดว่าที่ต้องเดินทางกลับด่วนนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับกรณี วันเอ็มดีบี ที่กำลังเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้หรือไม่