วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า มีกลุ่มนักร้อง นักดนตรีอิสระ ได้เดินทางไปยื่นหนังสือทวงถามนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ถึงแนวทางช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบการระบาดของโควิด-19 ที่เคยเสนอไปก่อนหน้านี้ ซึ่งยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด โดยตัวแทนกลุ่มคนทำงานสถานบันเทิง นักร้อง นักดนตรี และผู้ประกอบอาชีพกลางคืน นำโดย นายทักษะศิลป์ อุดมชัย ตัวแทนนักร้อง นักดนตรีอาชีพอิสระ ได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาได้เคยมายื่นหยังสือไว้แล้ว โดยมี นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นตัวแทนรับหนังสือ ทั้งนี้ นายทักษะศิลป์ กล่าวว่า ทางกลุ่มเรียกร้องขอให้รัฐบาลช่วยเหลือกลุ่มคนอาชีพนักร้อง-นักดนตรีอิสระ รวมถึงกลุ่มคนอาชีพทำงานกลางคืนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ซึ่งได้ทวงถาม 3 ข้อที่เคยเสนอไปดังนี้ 1. ขอให้รัฐเร่งพิจารณาหนังสือขอความช่วยเหลือที่ยื่นไปแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคมอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 2. ขอให้ทบทวนมาตรการเยียวยา “เราชนะ” เป็นเงินสดเนื่องจากมาตรการที่ทางรัฐออกมาช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอาจไม่ตอบโจทย์ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่สามารถนำไปจ่ายหนี้สินค่าที่พักอาศัยได้ และข้อสุดท้าย หากกลางเดือนกุมภาพันธ์ นี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น ขอให้กลุ่มนักร้องนักดนตรีอิสระ สามารถกลับไปทำงาน โดยจะยินยอมให้มีมาตรการร่วมกันของทางภาครัฐ ศบค. เพื่อมีมาตรการสร้างความปลอดภัยจากทุกฝ่าย