เกษตรและสหกรณ์ฉะเชิงเทรา เปิดจุดขายสินค้าประมง “อุดหนุนเกษตรกรไทย...รอดไปด้วยกัน”

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพื้นที่ระบายสินค้าประมง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภายใต้ชื่องาน กุ้งชนะ “อุดหนุนเกษตรกรไทย...รอดไปด้วยกัน” โดยดำเนินการจำหน่ายสินค้าประมงในช่วงวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม–28 มีนาคม 2564 ณ บริเวณด้านข้างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวอัจฉริยา จันทรวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้เห็นถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง และสินค้าประมง ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากผู้บริโภคไม่มั่นใจในความปลอดภัยทำให้มีปัญหาในเรื่องการตลาด จึงได้ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน จัดหาสถานที่จำหน่าย ตลอดจนการประสานกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และสินค้าประมง ในการนำผลผลิตจากฟาร์มเลี้ยงมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค

ซึ่งระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2564 ที่ผ่านมามียอดจำหน่ายผลผลิต สินค้า กุ้งก้ามกราม กุ้งขาว เนื้อจระเข้ รวมแล้วประมาณ 400 กิโลกรัม เป็นมูลค่าเกือบ 1 แสนบาท