เมื่อวันที่ 29 ม.ค. นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้ชี้แจงกรณีการนำเสนอข่าว เจ้าหน้าที่ป่าไม้ยึดเครื่องจักรหนัก ขณะทำการเปิดหน้าดิน โดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบพบเป็นการทำแก้มลิงหนองโป่งขี้กั่ว ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นว่า โครงการแก้มลิงหนองโป่งขี้กั่วพร้อมอาคารประกอบ ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตามคำร้องขอของราษฎรเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร เป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรในพื้นที่ ซึ่งได้มีการทำประชาคมร่วมกับท้องถิ่นและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการฯ โดยได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.64 จนกระทั่งวันที่ 22 ม.ค.64 มีการเข้าไปจับกุมและยึดของกลาง พร้อมแจ้งความดำเนินคดีข้อหาไม่ได้รับอนุญาตการเข้าทำประโยชน์พื้นที่จากกรมป่าไม้ จึงได้หยุดการดำเนินงานไว้ก่อน

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่โครงการแก้มลิงหนองโป่งขี้กั่วพร้อมอาคารประกอบ มีหนังสือ นสล. (หนังสือสำคัญที่หลวง เลขที่ ขก.2558 ระวางหมายเลข 5442 III แผ่นที่ 154,153) ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ จึงได้ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย แต่ไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ทับซ้อน และไม่มีเจตนาจะบุกรุกพื้นที่ป่าไม้แต่อย่างใด ในเบื้องต้น กรมป่าไม้ได้ให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ เร่งดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายของกรมป่าไม้ต่อไปแล้ว ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการแก้มลิงหนองโป่งขี้กั่ว เดินหน้าต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้