ในปี 2020 ประเทศจีนได้ประสบความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์อย่างยิ่งใหญ่ในการสร้างสังคมอยู่ดีกินดีอย่างรอบด้าน และกำชัยชนะอย่างเด็ดขาดในการต่อสู้เพื่อขจัดความอยากจน การสร้างสังคมอยู่ดีกินดีอย่างรอบด้าน คือ คำมั่นสัญญาแรกในคำมั่นสัญญาหนึ่งร้อยปีของจีน กล่าวคือ 56 กลุ่มชาติพันธุ์สู่การอยู่ดีกินดีไปด้วยกัน เป็นการกระทำอันยิ่งใหญ่อย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มในพื้นที่ห่างไกล ยิ่งเป็นการแสดงเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมดั้งเดิมก้ามข้ามสู่สังคมสมัยใหม่ที่ “ก้าวข้ามกาลเวลากว่าพันปี” เพื่อเป็นพยานส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์นี้ ได้รวบรวมภาพถ่ายและรายงานผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของการขจัดความยากจนสู่การอยู่ดีกินดีของ 56 กลุ่มชาติพันธุ์และภูมิภาค โดยหนังสือพิมพ์กวงหมิงเดลี่ (Guangmin Daily) และเว็บไซต์กวงหมิง (www.gmw.cn) และได้วางแผนดำเนินจัดกิจกรรม “ คำมั่นสัญญาร้อยปีก้าวข้ามกาลเวลาพันปี — ‘56 กลุ่มชาติพันธุ์สู่การอยู่ดีกินดีไปด้วยกัน’ ” รวมทั้งรายงานกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมงานนิทรรศการภาพถ่าย “ คำมั่นสัญญาร้อยปีก้าวข้ามกาลเวลาพันปี — ‘56 กลุ่มชาติพันธุ์สู่การอยู่ดีกินดีไปด้วยกัน’ ” มีสมาคมนักถ่ายภาพข่าวของจีน (The Photojournalist Society of China) อำนวยการจัด และมีหนังสือพิมพ์กวงหมิงเดลี่ (Guangmin Daily) และเว็บไซต์กวงหมิง (www.gmw.cn) รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งได้ทำการจัดแสดง ณ อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษของจีน กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2021 โดยนำภาพถ่ายมากกว่า 300 ภาพที่ถ่ายจากผู้คนธรรมดาและเรื่องราวรอบตัวของหมู่บ้านสู่อีกหมู่บ้าน ครอบครัวสู่อีกครอบครัวเป็นสื่อนำ ผ่านมุมมองที่โฟกัสการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของตัวบุคคล ครอบครัวและหมู่บ้าน ปรากฏเป็นม้วนภาพแห่งการต่อสู้เพื่อขจัดความยากจนสู่การอยู่ดีกินดีของ 56 กลุ่มชนชาติพันธุ์ หญิงกลุ่มชาติพันธุ์อี๋กำลังเย็บปักเครื่องแต่งกายประจำกลุ่มชาติพันธุ์ ณ หมู่บ้านปี้เจียต้าชุน คณะกรรมการหมู่บ้านเสี่ยวซานเจียชุน  ตำบลต้าฉาง อำเภอเว่ยซาน เขตปกครองตนเองต้าหลี่ มณฑลยูนหนาน โดยการเย็บปักถักร้อยนี้เป็นงานฝีมือดั้งเดิมได้เปล่งประกายพลังชีวิตใหม่ท่ามการต่อสู้เพื่อขจัดความยากจน กลายเป็นอุตสาหกรรมการผลิตใหม่ในการเพิ่มรายได้เพื่อขจัดความยากจน ภายโดย Zhang Shulu/Guangming Picture หัวข้องานนิทรรศการภาพถ่ายในครั้งนี้มีเนื้อหาหลากหลายและมุ่งเน้นไปที่ความยากลำบากของช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในการขจัดความยากจนเพื่อความมั่งคั่งของภูมิภาคชนกลุ่มน้อย และเรื่องราวสร้างความประทับใจของผู้นำการต่อสู้เพื่อขยัดความยากจน โดยแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของชนกลุ่มน้อยในการต่อสู้เพื่อขจัดความยากจนอย่างค่อนข้างรอบด้าน ชนบทโฉมใหม่ ประชาชนใช้ชีวิตที่สงบและทำงานอย่างมีความสุข รวมทั้งความสามัคคีในกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยการแสวงหาชีวิตที่ดีและความฝันอันยิ่งใหญ่ของประชาชนอย่างไม่ย่อท้อผลงานงานที่นำมาจัดแสดงนั้นเป็นการมองภาพรวม และเริ่มต้นทำจากจุดที่มีรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยใช้เลนส์เทเลและเลนส์ไวด์หยุดช่วงเวลาการต่อสู้เพื่อขจัดความยากจนไว้ชั่วนิรันดร์ทีละภาพ ทำให้ผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการฯต่างต้องตกตะลึงทั้งทางมุมมองและจิตใจ อาลาซ่าน (Alxa Leagu) เขตปกครองตนเองมองโกเลียในใช้ประโยชน์จากทัศนียภาพทางธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เที่ยวชมและผ่อนคลาย ต้อนรับจุดสูงสุดใหม่ของการท่องเที่ยว ภาพโดย Wang Zheng/Guangming Picture ที่ราบสูงที่ปกคลุมไปด้วยหิมะทางทิศเหนือจรดทิศใต้ของเทือกเขาเทียนซาน ชายแดนทางเหนือสุดของมาตุภูมิและชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ ดินหอมปุยดี ฤดูใบไม้ผลิก็ออกดอก ฤดูใบไม้ร่วงก็ออกผลอุดมสมบูรณ์ ทัศนียภาพทางธรรมชาติของชนบทสวยงามเกินจินตนาการ เครื่องแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์ต่างกัน แต่มีรอยยิ้มแห่งความสุขที่เหมือนกัน โฉมหน้าของภูมิภาคชนกลุ่มน้อยพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และการดำรงชีวิตเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อย ๆ ภาพถ่ายอันน่าตะลึงแต่ละภาพ แสงเงาแต่ละช่วงเวลา เป็นเครื่องยืนยันทางเจตนารมณ์ของการรวมแรงร่วมใจกันของสังคมและทั้งประเทศในการต่อสู้เพื่อขจัดความยากจน ยึดมั่นการบรรเทาและขจัดความยากจนอย่างตรงจุด ดำเนินนโยบายเข้าถึงชนบทเพื่อให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือ การตอบสนองด้านความร่วมมือจากหลายฝ่าย และความร่วมระหว่างภูมิภาคตะวันออกและตะวันตกเพื่อบรรเทาความยากจน นำทุกกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศ ภูมิภาคยากจนและประชากรยากจนสู่การกินอยู่ดีกินดีรอบด้านอย่างจริงจัง