นายทิน เมือง ชเว เลขาธิการรัฐบาลรัฐยะไข่ เผยว่า นายโคฟี อันนาน อดีตเลขาธิหารสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ที่เพิ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการที่ปรึกษารัฐยะไข่เมื่อสัปดาห์ก่อน จะเดินทางเยือนเมียนมาในสัปดาห์นี้ ทั้งคณะกรรมาธิการดังกล่าวมีกรอบระยะเวลา 1 ปีในการศึกษา ทำรายงานข้อสรุปในการหามาตรการป้องกันความขัดแย้ง การสร้างความมั่นใจด้านการให้ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และความสมานฉันท์ การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และแผนพัฒนาระยะยาว