สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า มหาวิทยาลัยกาเยตาโนเฮเรเดีย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทดลองวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ในประเทศเปรู แถลงถึงผลการศึกษาทดลองวัคซีนครั้งล่าสุดว่า พบอาสาสมัคร 1 ราย เสียชีวิต ภายหลังจากทดลองวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดฯ ที่วิจัยพัฒนาโดยบริษัท ซิโนฟาร์ม ของประเทศจีน ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า อาสาสมัครรายดังกล่าว มีอาการปอดอักเสบ ซึ่งเกี่ยวข้องไวรัสโควิดฯ

อย่างไรก็ตาม ทางมหาวิทยาลัยกาเยตาโนเฮเรเดีย เปิดเผยว่า อาสาสมัครซึ่งเป็นสตรี อยู่ในกลุ่มที่ได้รับ “ยาหลอก” และมีโรคเบาหวานเป็นโรคประจำตัว โดยทางมหาวิทยาลัยจะรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และยังคงเดินหน้าทดลองวัคซีนของบริษัทซิโนฟาร์มในระยะที่ 3 ต่อไป